سید محمود سیدنژاد، رییس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان