سید سعید میری٬ مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان