سید امین اصغری‌پری٬ معاون اداری مالی و منابع انسانی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان