محمد فرجی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان