محمد صالحی‌ویسی٬ مسوول مرکز جوار دانشگاهی (ASD) دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان